Ana Sayfa | İletişim  
      Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı  
 
 
Genel bilgiler

Amaç ve hedefler

 • Alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak

 • Değişim motivasyonunu sağlamak

 • Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak

 • Bağımlılıkta yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak

 • Öfke ve stresle başa çıkma becerisini öğretmek

 • Etkili iletişim yöntemlerini öğretmek

 • Kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamak

Geliştirilme süreci

Bu program ilk olarak 1998 yılında geliştirilen ve etkinliği gösterilen Alkol Madde Tedavi Programı-ATP ile Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı temel alınarak hazırlanmıştır. SAMBA pilot uygulamaları Ümraniye T tipi cezaevinde ve İstanbul AMATEM'de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneyim ve geri bildirimler sayesinde program son haline getirilmiştir.  

Özellikler

Oturumlar interaktif uygulamalar şeklinde düzenlenmiş olup, aktiviteler ve didaktik öğeler içermektedir. Bu programı sadece eğitim almış kişiler uygulayabilir. Diğer temel özellikleri şunlardır:

 • Farklı bağımlılıklara yöneliktir

 • Yapılandırılmış bir programdır

 • Kolay öğrenilir ve uygulanabilinir

 • Aktif ve danışan odaklıdır

 • Yargılayıcı değil, kabullenicidir

 • Farklı kurumlarda kullanılabilir

Temel paradigma

SAMBA programı aşağıdaki terapi modalitelerinden yararlanmaktadır

 • SAMBA programı temel olarak Bilişsel Davranışçı teoriye dayanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) bağımlılık tedavisinde etkin olduğu bilinmektedir.

 • SAMBA'da Diyalektik Davranış Tedavisinin (DBT) bazı öğelerinden de yararlanılmaktadır. DBT grupları, kişilerarası etkileşim, farkındalık, stresle başa çıkma ve emosyon regülasyonu becerilerini artırmaya yöneliktir.

 • Farkındalık ve Kabullenme Terapisi son yıllarda bağımlılık tedavisinde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Farkındalık ve Kabullenme Terapisi, özellikle şimdiye odaklanma, deneyimleri olduğu gibi kabullenme, yargısızlık becerileri kazanılmasına yardımcı olmakta, craving, emosyonlar ve impulsiteyle başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır.

 • Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır. Motivasyonel görüşme bağımlılık terapisinde direnci aşmak ve ambivalansı çözme konuunda oldukça etkilidir.

Materyaller

SAMBA materyalleri; uygulayıcılar için uygulamanın nasıl yapılacağını anlatan bir kılavuz, eğitimin akışı konusunda uyglayıcıya yol gösteren saydamlar, uygulamada verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla filmler, eğitimler arası dönemde katılımcıların doldurması gereken ödevler ve program sırasında verilen bilgileri içeren bilgi notlarından oluşmaktadır. Örnek bir kılavuzu indirmek için tıklayın...

Kimler uygulayabilir?

Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatristler, hemşire veya sağlık memurları tarafından uygulanması doğrudur. Uygulayıcıların kısa bir eğitimden geçmeleri zorunludur. Program kılavuzda ayrıntılı bir şekilde açıklanmakla birlikte, SAMBA'nın temel ruhunu anlamak için eğitim gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim